هزاران نفر از هواداران مقتدی صدر تظاهرات کردند

سیاسی

در این تظاهرات که مقتدی صدر دعوت به برگزاری آن کرد، تعدادی از نمایندگان و وزرای وابسته به جریان صدر شرکت می‌کنند.

هزاران نفر از هواداران «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر در شهر «ناصریه» تظاهرات کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از سومریه نیوز، هزاران نفر از هواداران صدر در خیابان «النبی ابراهیم» در مرکز ناصریه تحت عنوان «روز مظلوم» تظاهرات خود را آغاز کردند.

در این تظاهرات که مقتدی صدر دعوت به برگزاری آن کرده است، تعدادی از نمایندگان و وزرای وابسته به جریان صدر شرکت می‌کنند.

بنابر این گزارش، مقتدی صدر در مارس ۲۰۱۲ خواستار آن شد که هر سال در تاریخ پانزدهم ماه مارس تظاهراتی با عنوان روز مظلوم برای دستیابی به حقوق عمومی، به طور مسالمت‌آمیز و به دور از گرایش‌های جزبی یا طایفه‌ای برگزار شود.

کد N181671