ماموریت هیئت سازمان ملل در لیبی تا یک سال دیگر تمدید شد

آفریقا و خاورمیانه

شورای امنیت ماموریت هیئت سازمان ملل متحد در لیبی را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شورای امنیت شب گذشته ماموریت هیئت سازمان ملل متحد در لیبی را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

این اقدام با هدف کمک به مسئولان لیبی در راستای پایان بخشیدن به دوره انتقالی و برقراری دموکراسی در این کشور اتخاذ شده است.

هیئت سازمان ملل متحد سال 2011 پس از سرنگونی رژیم معمر قذافی در لیبی شکل گرفت. این هیئت متشکل از 200 نفر است و ماموریت آنها در زمینه حقوق بشر، انتخابات و تدوین قانون اساسی جدید لیبی است.

این هیئت همچنین نظارت بر تبادل سلاح در لیبی و ممنوعیت آن را برعهده دارد. شورای امنیت همچنین در بندی مستقل بد رفتاری و شکنجه در مراکز بازجویی لیبی را محکوم کرد و از مسئولان این کشور خواست که فورا افراد بازداشت شده به ویژه اتباع خارجی را آزاد کند و به روند محاکمه ها در لیبی تسریع بخشند.