موافقت رییس قوه قضاییه با برند تجاری بنیاد تعاون زندانیان

زندان,آملي لاريجاني,رييس قوه قضاييه

با موافقت رییس قوه قضائیه آرم و نام جدید برند تجاری بنیاد تعاون زندانیان تعیین شد.

با موافقت رییس قوه قضائیه آرم و نام جدید برند تجاری بنیاد تعاون زندانیان تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این موضوع به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است:

موافقت ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص آرم و نام جدید برند تجاری بنیاد تعاون زندانیان

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست تصویر دستور ریاست محترم قوه قضائیه رئیس معزز مجمع عمومی بنیاد مبنی بر موافقت ثبت و استفاده از نام و برند تجاری بنیاد تعاون زندانیان جهت درج در روزنامه رسمی به حضورتان تقدیم می‌گردد.

رئیس هیأت مدیره اکبر غمخوار

جناب آقای مطهرنژاد

مدیرعامل محترم بنیاد تعاون زندانیان

بازگشت به نامه شماره ۱۸۴۲۲/۲/۸۴۵ ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۲ در خصوص آرم و نام جدید برند تجاری محصولات تولیدی بنیاد تعاون، ریاست محترم قوه قضائیه مرقوم فرمودند:

«با نام حامی موافقت می‌شود.»

لذا بدینوسیله مراتب جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه علی خلفی

انتهای پیام

کد N181470