گزارش مرکز پژوهش های مجلس در خصوص توسعه شبکه علمی کشور

برنامه پنجم

تهران - ایرنا - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، نحوه اجرای بند (ح) ماده 46 قانون برنامه پنجم، توسعه شبکه علمی کشور را بررسی کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین این مرکز اعلام کرد که هدف از ایجاد شبکه علمی کشور به استناد پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه مذکور صادر شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، فراهم آوردن ارتباطات پرسرعت (حداقل یک گیگابیت بر ثانیه) بین دانشگاه ها و مراکز تحقیقیاتی است به نحوی که اطلاعات و سرویس های موجود در دانشگاه ها بتوانند به راحتی در اختیار یکدیگر قرار داده شوند.

در این گزارش آمده است: بدیهی است که در حال حاضر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی با یکدیگر ارتباط داشته و اطلاعات و سرویس های خود را در اختیار یکدیگر قرار می دهند. اما سرویس هایی از جمله سرویس های مبتنی بر ویدئو کنفرانس ، مانند برگزاری کلاس های راه دور، نیازمند سرعت بالا در ارتباطات بین دانشگاه ها است که این موضوع به راحتی انجام پذیر نیست و در صورت راه اندازی این شبکه پرسرعت می تواند این گونه سرویس ها نیز به راحتی بین دانشگاه ها برقرار شود.

در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است: تحقق این شبکه با چالش های بسیاری همراه بوده به گونه ای که تاکنون صرفا بخشی از فاز نخست آن محقق شده است. بهترین و اساسی ترین چالش پیش روی این شبکه را باید در عدم پیش بینی بودجه مناسب برای این شبکه و عدم گنجاندن هزینه های مربوط به آن در ردیفی مستقل و مجزا در بودجه سنواتی دانست. روشن است که تامین زیرساخت های ضروری این شبکه مستلزم تامین هزینه های مربوط به آن است و این امر متاسفانه به رغم الزام ایجاد این شبکه در قانون برنامه پنجم چه در بودجه سنواتی دو سال گذشته و چه در بودجه سال جاری مورد بی توجهی قرار گرفته است. الزام ارائه شده در پروانه مبتنی بر پایه ریزی شبکه با بهره گیری از زیرساخت فیبر نوری و تامین هزینه های هنگفت آن نیز بر شدت اوضاع و نیز تاخیر ایجاد شده افزوده است. هر چند درراستای کاستن از این هزینه ها تصمیم بر آن شد که بر اساس توافقنامه سه جانبه منعقده میان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، سازمان فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران ، شبکه علمی به صورت مجازی توسعه یابد، با این همه تاخیری را که تاکنون از این رهگذر در مسیر تحقق شبکه علمی به وجود آمده است نباید از نظر دور داشت.

افزون بر این ، خصوصی سازی شرکت مخابرات و به تبع آن مشکلات به وجود آمده در ارائه فیبر نوری به رغم تامین بخشی از هزینه های مربوطه و ارائه به این شرکت و نیز الزام سازمان فناوری اطلاعات به تامین زیرساخت از طریق شرکت مخابرات ایران و عدم پیش بینی مدل کسب و کار برای این شبکه در عدم تحقق آن نقش بسزایی داشته است.

این گزارش می افزاید: با وجود این روشن است در روند شکل گیری شبکه علمی کشور از گذشته تاکنون تغییرات بسیاری به وجود آمده است که این امر در کنار پیش بینی بودجه مناسب در قالب بودجه سنواتی برای این شبکه، اصلاح پروانه آن را با توجه به مقتضیات و شرایط کنونی و نیز تبیین شفاف تری از تعهدات هریک از گردانندگان این پروژه ملی اجتناب ناپذیر می کند.

سیام 1429**1535
کد N181280