با وجود مخالفت 14 مارس اعلام شد؛

تصویب بیانیه وزارتی دولت لبنان با تاکید بر حق مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی

آفریقا و خاورمیانه

سرانجام پس از رایزنیهای فشرده و طولانی و با وجود اعتراض گروههای وابسته به جریان 14 مارس، بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان با تاکید بر حق مقاومت در برابر رژیم اشغالگر قدس به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، کابینه لبنان، بیانیه وزارتی را در حالی که بر حق مقاومت تاکید می کرد، به تصویب رساند، این در حالی است که حزب الکتائب و اشرف ریفی وابسته به جریان 14 مارس با بند مربوط به مقاومت مخالف بودند.

این بیانیه بر وظیفه دولت و تلاش آن برای آزادی مزارع شبعا و تپه های کفرشوبا و بخش لبنانی روستای الغجر با انواع شیوه های مشروع و قانونی و حق شهروندان لبنانی در مقاومت بر ضد اشغالگران اسرائیلی و پاسخ به تجاوزات آنها و بازپس گیری سرزمینهای اشغال شده تاکید می کند.