بررسی طرح تغییر ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق در دستور کار مجلس قرار گرفت

مجلس

بررسی طرح اصلاح ماده ای از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در راستای تغییر ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق در دستور کار جلسه علنی روز شنبه قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی رئیس مجلس و با حضور 194 نماینده آغاز شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی در مورد طرح اصلاح ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص تغییر ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق که دوفوریت آن هفته گذشته به تصویب رسید اولین دستور کار جلسه علنی امروز است.

علاوه بر این رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز در دستور کار جلسه علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی که از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته را نیز در دستور کار دارند.

علاوه بر این بررسی گزارش کمیسیون اصل نود در مورد وضعیت خودروهای وارداتی نیز در دستور کار جلسه علنی روز شنبه قرار دارد.

نمایندگان مجلس امروز همچنین بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح استفساریه ماده ای از قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان را نیز در دستور کار دارند.