• ۱۰بازدید

200 پناهجوی بازداشت شده در تایلند اویغور بودند

وبگردی