لطف الله میثمی:یک جریان سیاسی می خواهد تا قبل از انتخابات مجلس،دولت روحانی را زمین بزند

لطف الله میثمی به روزنامه آرمان گفت:

*بهترین کار، مساله‌ای بود که در روز 22 بهمن رئیس‌جمهور به مردم ایران وعده دادند. ایشان تاکید کردند که نباید یک نفر سرمایه ملت را ببرد و کسی اعتراضی به این موضوع نکند. ایشان به مقابله با رانت‌خواری‌های موجود و رفتارهای افراطی اعتراض کردند. افرادی به خاطر سوءاستفاده از قدرت و سوءاستفاده از بیت‌المال به ثروت‌های کلانی دست پیدا کردند و از طریق رشوه و اقتصاد زیرزمینی به ثروت کلانی دست پیدا کردند. اگر این مسائل برای مردم روشن شود امید مردم به دولت چند برابر خواهد شد و البته اگر دولت نتواند دست ویژه‌خواران را رو کند، فکر می‌کنم دولت زمین بخورد. اصل اقتصاد مقاومتی هم همین مبارزه با رانت خواری و ویژه‌خواری‌هاست.

کد N180988