شورای امنیت ماموریت صلح بانان سازمان ملل را در لیبی تمدید کرد

سازمان ملل

نیویورک، ایرنا - شورای امنیت سازمان ملل ماموریت صلح بانان سازمان ملل متحد را در کشور لیبی برای مدت یکسال دیگر تمدید کرد.

به گزارش ایرنا 15 عضو شورای امنیت در نشست امروز(جمعه) تصویب کردند به منظور کمک به برگزاری انتخابات پارلمانی لیبی و تقویت صلح و ثبات در این کشور، ماموریت این صلح بانان تمدید شود.

اعضای شورای امنیت خاطر نشان کردند این تصمیم به منظور کمک به روند برقراری دمکراسی در لیبی و اطمینان از ثبات در این کشور صورت گرفته است.

شورای امنیت از همه گروه ها در لیبی خواست با کنار گذاشتن اختلافات خود به سمت آشتی ملی ، حاکمیت قانون و احترام به حقوق بشر و آزادیهای مدنی حرکت کنند.

در نشست امروز( جمعه ) طارق المیتری نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی نگرانی شدید خود را از تشدید خشونت ها در آن کشور طی چند ماه گذشته ابراز داشت.

اروپام 1908 ** 1552
کد N180957