تلاش برلوسکنی برای شرکت در انتخابات شورای اروپایی

انتخابات,لیبراسیون

تهران - ایرنا - سیلویو برلوسکنی، نخست وزیرسابق ایتالیا که از سوی دادگاه این کشور محکوم به انفصال از خدمت دولتی شده است تصمیم دارد در انتخابات شورای اتحادیه اروپا شرکت کند.

به گزارش روزنامه فرانسوی لیبراسیون، ˈ جیوانی توتیˈ، مشاور سیاسی نخست وزیر سابق ایتالیا افزود: برلوسکنی در انتخابات شورای اروپایی شرکت خواهد کرد.

توتی پیشتر به روزنامه ˈ استامپا ˈ و ˈ اونیتاˈ چاپ ایتالیا اعلام کرده بود که برلوسکنی تصمیم دارد با وجود ممنوعیت هایی که علیه وی در نظر گرفته شده است، در رقابت های انتخابات شورای اروپایی حضور یابد.

برلوسکنی به جرم ارتشا به 4 سال زندان متهم شده بود که سه سال آن مورد عفو قرار گرفته است.

از زمان صدور حکم دادگاه پاسپورت وی نیز ضبط شده اشت.

مترجمام**1502**1552
کد N180880