پیامدهای منطقه ای پیوستن کریمه به روسیه از نگاه دیپلمات سابق آذری

اوکراین

باکو- ایرنا - ˈالدار قلی افˈ افسر کادر سابق سرویس خارجی روسیه و نماینده دایمی سابق جمهوری آذربایجان در سازمان ملل متحد معتقد است که تجزیه کریمه از اوکراین و الحاق آن به روسیه می تواند زمینه ساز از سرگیری برخی مناقشات راکد در اروپا شود.

روزنامه ˈینی مساواتˈ چاپ باکو در شماره اخیر خود برای یافتن پاسخ این پرسش که آیا برگزاری رفراندوم الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه موجب تغییر در مرزهای سیاسی موجود بین کشورهای شوروی سابق خواهد شد یا نه ، اقدام به انعکاس اظهارات این دیپلمات سابق جمهوری آذربایجان کرده است.

به نوشته ینی مساوات ، قلی اف در مصاحبه با ˈ پراودا.روˈ گفته است که رفراندوم الحاق کریمه به خاک روسیه در صورتی که با تجزیه این منطقه از اوکراین همراه شود، می تواند باعث به حرکت در آمدن نیروهایی برای ایجاد مناقشات خاصی بشود که این نیز موجب ادعاهای ارضی علیه مناطق ˈدنستریˈ ( مولداوی) و ˈقره باغˈ و عامل از سرگیری مناقشات راکد در اروپا و بازنگری در مرزهای سیاسی خواهد شد.

به اعتقاد وی ، وضعیت ممکن است چنان تغییر کند که موافقتنامه های ˈیالتاˈ وˈهلسینکیˈ ( موافقتنامه های مصونیت مرزی بین غرب و شرق) را نیز زیر و رو کند. زیرا مساله کریمه می تواند ضرورت بازنگری در مورد برخی از اصول را به همراه داشته باشد.

این دیپلمات سابق همچنین در مورد وخیم شدن اوضاع در صورت اعلام استقلال و پیوستن قره باغ به ارمنستان و منطقه دنستری به روسیه تصریح کرده است که تدارکات نظامی برای نیل به چنین اهدافی از مدتها قبل آغاز شده و لذا برداشته شدن چنین گامهایی به منزله چاشنی انفجار برای ایجاد کانون مناقشه خواهد بود.

وی در رابطه با پیشنهاد ˈنورسلطان نظربایفˈ رییس جمهور قزاقستان مبنی بر مذاکره وضعیت اوکراین در چارچوب جامعه مشترک المنافع و اتحادیه گمرکی ابراز عقیده کرده است که این پیشنهاد بموقع و درست بوده و با مذاکره می توان این مساله را حل کرد. زیرا فقط در این صورت میزان باخت همه طرفها کمتر خواهد بود.

خاورم*1206*1552
کد N180858