تروریست های سوریه دست به دامان صهیونیست ها شدند

جولان,رژیم صهیونیستی

تهران-ایرنا- ˈکمال اللبوانیˈ عضو تشکل معارضان سوری موسوم به ˈائتلاف ملی سوریهˈ با ارائه طرحی خواستار کمک رژیم صهیونیستی به مخالفان حکومت سوریه برای سرنگونی نظام این کشور شده و تصریح کرد که مخالفان حاضرند در قبال این کمک جولان را به این رژیم بدهند.

به گزارش پایگاه خبری ˈرأی الیومˈ اللبوانی با این طرح خواستار گفت وگو با رژیم صهیونیستی و امضای توافقنامه صلح با آن رژیم شده و از این صهیونیست ها خواست تا برای سرنگون کردن نظام حاکم بر سوریه، دست به دخالت نظامی زده و در جنوب سوریه منطقه پرواز ممنوع اعلام کند.

وی تصریح کرد: ما جولان را می دهیم و در مقابل بقیه نقاط سوریه را به دست می آوریم و این چه اشکالی دارد.؟

اللبوانی در سخنانی متناقض با اعتراف به توسعه طلب بودن رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم تنها چند روستا اطراف قدس را می خواهد و بخش هایی از ˈوادی عربهˈ را.

این سخنان این تروریست نشان می دهد که آن ها به چیزی جز قدرت نمی اندیشند و برای به دست آوردن کرسی قدرت حاضرند حتی وطن و سرزمین و آرمان هایشان را نیز بفروشند و شاهد این مطلب درگیری های فیزیکی اخیر ˈاحمد جرباˈ یکی از مهم ترین سرکردگان مخالفان سوریه با دیگر مخالفان و تبدیل نشست خود به رینگ بوکس است.

گفتنی است که اخیرا رسانه های عربی و بین المللی اخباری مبنی بر معالجه تروریست های زخمی شده در جنگ سوریه در فلسطین اشغالی و عیادت سران رژیم صهیونیستی از آنها و کمک مالی به آنان در ازای دریافت اطلاعات از داخل سوریه خبر دادند.

خاورم **2041**1275
کد N180795