عضو هیات رئیسه مجلس:

برخی دولتی‌ها بدنبال دوقطبی کردن فضا هستند/ جریان بی‌اعتقاد به ارزشها زیر پرچم اعتدال جان گرفته است