گزارش خبری/

جزئیات نبرد گروههای مقاومت با رژیم صهیونیستی/ شوکه شدن صهیونیستها از توان موشکی گردانهای القدس