تاکید هیگ بر دشوار بودن مذاکرات آمریکا و انگلیس درباره کریمه

آمریکا اروپا

وزیر خارجه انگلیس دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک درباره بحران اوکراین را در مذاکرات امروز آمریکا و انگلیس بسیار سخت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس اند استار ، ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس دستیابی به پیشرفت برای حل بحران اوکراین در مذاکرات امروز وزیران خارجه آمریکا و انگلیس را که در لندن انجام می شود، بسیار سخت خواند.

ویلیام هیگ گفت: هنوز برای لغو همه پرسی جنجال برانگیز کریمه خیلی دیر نشده است.

وی با بیان اینکه باید در این باره واقع بین بود،افزود: اگر امروز روسیه در مذاکرات به طور سازنده شرکت نکند آمریکا و غرب تحریمهایی را علیه مسکو اعمال خواهند کرد.

وزیر خارجه انگلیس که بعد از دیدار جداگانه با وزیران خارجه آمریکا و روسیه سخن می گفت اظهار داشت: من هر دو طرف را برای دستیابی به پیشرفت در مذاکرات رو در رو متعهد دیدم.

هیگ هچنین گفت: اما وجود این واقعیت که تا کنون روسیه قدم جدی برای حل مشکل برنداشته است ، دستیابی به پیشرفت برای حل تنشها در اوکراین را بسیار سخت کرده ست.

وی با اشاره به این مطلب که همه پرسی در کریمه روز یکشنبه برگزار خواهد شد، مذاکرات فعلی را بسیار حساس خواند و گفت: همه پرسی با هیچ یک از استانداردهای بین المللی سازگار نیست و بدون هیچگونه مبارزات تبلیغاتی و حضور رهبران سیاسی و با حضور هزاران نیروی نظامی صورت می گیرد.

وی اظهار داشت : این همه پرسی، همه پرسی نیست که کسی بتواند آن را به رسمیت بشناسد و برگزاری چنین همه پرسی فقط موجب بروز بن بست دیپلماتیک خواهد شد.

از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه از درخواست وزارت خارجه روسیه برای نظارت بازرسان اتحادیه اروپا بر همه پرسی روز یکشنبه خبر داد.

وزارت خارجه روسیه امروز با صدور بیانیه ای از مسئولان سازمان امنیت و همکاری اروپا و گروههای حقوق بشری خواست تا دعوت روسیه برای نظارت بر همه پرسی شبه جزیره کریمه را قبول کنند.