معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه:

دفاع از حقوق فلسطین وظیفه انسانی و دینی است

سیاست خارجی

امیرعبداللهیان با انتقاد از مواضع جانبدارانه برخی کشورهای مدعی حقوق بشر در قبال جنایات رژیم نامشروع اسرائیل بر ضرورت اتخاذ موضع صریح و قاطع کشورهای اسلامی در قبال جنایات روزانه رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه با محکوم کردن تجاوزات اسرائیل به غزه دفاع از حقوق مردم فلسطین را وظیفه انسانی، دینی و بین‌المللی خواند.

به گزارش ایلنا، حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کرد و گفت: مقاومت در قبال تجاوزات تل‌آویو ساکت نخواهد ماند.

این مقام ارشد وزارت امور خارجه تصریح کرد: دفاع از حقوق مردم فلسطین وظیفه‌ای انسانی، دینی و بین المللی است.

وی با انتقاد از مواضع جانبدارانه برخی کشورهای مدعی حقوق بشر در قبال جنایات رژیم نامشروع اسرائیل بر ضرورت اتخاذ موضع صریح و قاطع کشورهای اسلامی در قبال جنایات روزانه رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

کد N180664