منابع امنیتی:

داعش به طور کامل از حومه لاذقیه عقب نشینی کرد

آفریقا و خاورمیانه

منابع امنیتی در سوریه از عقب نشینی کامل گروه تروریستی داعش از حومه لاذقیه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه النشره به نقل از منابع امنیتی سوریه اعلام کرد: گروه تروریستی داعش به طور کامل از روستاها و مناطق حومه لاذقیه عقب نشینی کرده اند.

ارتش سوریه طی روزهای اخیر درگیریهای شدیدی با داعش در این مناطق داشت.

از سوی دیگر، درگیریهای داخلی تروریستها با یکدیگر در حومه لاذقیه توان عملیاتی داعش را دچار فرسایش کرده است.