یکشنبه صورت می گیرد؛

ادامه بررسی قانون هدفمندی یارانه ها در کمیسیون انرژی

مجلس

اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یکشنبه آینده ادامه بررسی قانون هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کمیسیون انرژی مجلس در روز یکشنبه آینده بررسی آخرین اخبار و گزارش اعضای کمیسیون، لایحه یک شورای اساسنامه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی را با حضور کارشناسان وزارت نیرو، مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور را در دستور کار خود دارد.

اعضای کمیسیون انرژی مجلس همچنین یکشنبه ادامه بررسی قانون هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار دارند.

بررسی طرح یک شوری محاسبات عمومی با حضور کارشناسان وزارتخانه‌های امور دارایی، نفت، نیرو، مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دستور کار روز سه شنبه این کمیسیون است.

کارگروه نیروی این کمیسیون نیز بررسی لایحه یک شوری اساسنامه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی را با حضور کارشناسان وزارت نیرو را در دستور کار دارد.