نظرسنجی النهار/ حمایت اکثریت مردم لبنان از مقاومت

مقاومت,النهار

بیروت – ایرنا –70 درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی روزنامه لبنانی « النهار» موافقت خود را با درج معادله « ارتش ، ملت و مقاومت» در بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان اعلام کردند.

به گزارش روز جمعه ایرنا، روزنامه لبنانی النهار با اجرای یک نظرسنجی، خواستار دیدگاه مردم لبنان و مخاطبان خود در باره درج و یا حذف معادله« ارتش، ملت و مقاومت» از بیانیه وزراتی دولت « تمام سلام» شده است.

یک شهروند لبنانی تاکید کرده است که « کدام ملت و دولت می گوید نیازی به مقاومت ندارد مادامی که بخشی از خاک آن در اشغال صهیونیست ها باشد».

در حالی که اکثریت مردم لبنان از مقاومت حمایت می کنند برخی گروه های سیاسی با نادیده گرفتن نظر آنان، حاضر نیستند، معادله مقاومت ضد صهیونیستی دربیانیه وزارتی دولت جدید که بعداز یازده ماه کشمکش سیاسی وحدود یک ماه قبل تشکیل شد، درج شود حتی اگر دولت تازه متولد شده، سقوط کند.

این مخالفت گروه های سیاسی که وابسته به جریان 14 مارس هستند، به دولت جدید اجازه نداده است تا با تصویب بیانیه وزارتی برای اخذ رای اعتماد به مجلس نمایندگان لبنان مراجعه کند.

از مهلت قانونی 30 روزه برای صدور بیانیه وزارتی کمتر از 4 روز باقی مانده است.

درباره سرنوشت دولت تمام سلام چنانچه بیانیه وزارتی صادر نشود و مهلت قانونی پایان یابد دو گزینه مطرح شده است که گزینه سقوط دولت و ورود لبنان به بحران سیاسی، قوی تر به نظر می رسد.

« نبیه بری» رییس مجلس نمایندگان لبنان هشدار داده است که چنانچه تا نیمه شب دوشنبه بیانیه وزارتی با تاکید برمقاومت تصویب نشود، از « میشل سلیمان» رییس جمهوری این کشور خواهد خواست که رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید آغاز شود.

هیات وزیران لبنان شامگاه پنجشنبه به ریاست « میشل سلیمان » رییس جمهوری این کشور تشکیل جلسه داد اما بازهم بیانیه وزارتی دولت« تمام سلام» به تصویب نرسید.

جلسه هیات وزیران لبنان تا ساعت 23به وقت محلی ادامه یافت و تنها تصمیم گرفته شد که ادامه بررسی این بیانیه به جلسه امروز (جمعه) هیات وزیران این کشور موکول شود.

رییس جمهوری لبنان در آغاز جلسه هیات وزیران ابراز امیدواری کرد که بیانیه وزارتی تصویب شود.

وی گفت که قابل قبول نیست تا تصویب بیانیه معطل یک جمله واحد شود.

کمیته وزارتی تدوین بیانیه وزارتی دولت تمام سلام بعداز 10 جلسه فشرده و24 روز پراز کش و قوس های سیاسی، نتوانسته بود به توافق برسد و این بیانیه را تصویب و صادر کند.

جلسه دهم کمیته تدوین بیانیه وزارتی عصر سه شنبه گذشته در کاخ نخست وزیری لبنان برگزار شد اما اعضای آن به توافق دست نیافتند و تنها تصویب کردند که پرونده این بیانیه درهیات وزیران بررسی شود.

هر دولت جدید لبنان در شروع کار خود بیانیه ای را صادر می کند که در آن مواضع ، رویکردها ، سیاست ها و برنامه هایش درج می شود و به آن بیانیه وزراتی می گویند.

« جبران باسیل» وزیر امور خارجه لبنان از مقاومت، نفت ، گفت وگوهای ملی، حمایت بین المللی، دادگاه بین المللی ترور ˈرفیق حریریˈ و پناهندگان سوری و فلسطینی به عنوان داغ ترین پرونده هایی یاد کرد که در 10جلسه ر کمیته تدوین بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در عین حال تاکید کرد که معادله « ارتش ، ملت و مقاومت» یک بند اصلی بیانیه های وزارتی همه دولت های دوران ریاست جمهوری میشل سلیمان مهمترین این پرونده ها بود.

خاورم ** 1324
کد N180051