آمریکا پیش نویس قطعنامه ای را در محکومیت همه پرسی کریمه توزیع کرد

آمریکا

تهران - ایرنا - دیپلمات ها گفتند که آمریکا پیش نویس قطعنامه ای را در محکومیت همه پرسی مورد حمایت روسیه در شبه جزیره کریمه اوکراین تهیه و توزیع کرده و خواستار رای گیری در مورد آن تا روز شنبه است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه ، دیپلمات ها همچنین می گویند روسیه بطور حتم این قطعنامه پیشنهادی آمریکا را وتو خواهد کرد اما چین ممکن است به آن رای ممتنع بدهد.

اما نماینده فرانسه گفته که کشورش از این قطعنامه و رای گیری درباره آن پیش از همه پرسی روز یکشنبه در کریمه حمایت می کند.

در پیش نویس این قطعنامه از تمام کشورها خواسته شده که هیچگونه تغییری در وضعیت کریمه بر اساس همه پرسی این منطقه را به رسمیت نشناسند.

مترجمام**1078** 3404
کد N179707