برکناری نیروهای پلیس ترکیه ادامه دارد

شهربانی

آنکارا- ایرنا - دولت آنکارا در ادامه تصفیه و برکناری نیروهای پلیس ترکیه 160 نفر از نیروهای پلیس استانهای ˈ کرک قلعه ˈ و ˈ کارابوک ˈ را از کار برکنار کرد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از رسانه های ترکیه، در استان کرک قلعه ترکیه محل خدمت بیش از 100 مامور پلیس که در بین آنها معاونین رییس شهربانی و نیز روسای شعبه های مختلف نیز وجود دارد تغییر و یا از کار برکنار شدند.

براساس این گزارش ، در استان کارابوک نیز محل خدمت 64 پرسنل شهربانی این استان از جمله برخی معاونین رییس شهربانی استان و روسای شعب مختلف تغییر یافت.

لازم به ذکر است در پی عملیات فسادمالی و ارتشاء در استانبول در 17 دسامبر سال گذشته که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه شد ، دولت آنکارا تاکنون حداقل هفت هزار پرسنل شهربانی ترکیه و قوه قضاییه این کشور را برکنار و یا محل خدمت آنان را تغییر داده است.

تصفیه در پرسنل شهربانی علاوه بر روسای پلیس مرکز و معاونین شهربانی کل ترکیه شامل روسای پلیس استانها و معاونین آنها شامل روسای شعب مختلف و نیز مامورین عادی نیز می شود.

لازم به ذکر است روز گذشته نیز محل خدمت 223 مامور پلیس در استان ازمیر ترکیه تغییر یافت.

بخش عمده مامورینی که محل خدمت آنان تغییر یافته مامورین مبارزه با جرایم مالی، قاچاق و جرایم سازمان یافته هستند.

خاورم**2012**230** 3404
کد N179584