گسترش روابط تهران و آنکارا، زمینه سازنشست وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان شد

ترکیه

وان - ایرنا- ˈعلیرضا بیکدلیˈ سفیر ایران در ترکیه گفت: گسترش روابط تهران و آنکارا در سالهای اخیر زمینه ساز برگزاری اجلاس وزرای امور خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان شده است.

بیکدلی روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به تشکیل نشست کارشناسی ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در شهر ˈوانˈ ترکیه گفت: این نشست پیش از اجلاس سه جانبه وزرای امور خارجه سه کشور که فردا برگزار می شود، تشکیل شد.

وی گفت: در این نشست کارشناسی نمایندگان سه کشور در خصوص موضوعات مختلف به بحث و گفت وگو خواهند پرداخت.

سفیر ایران در آنکارا یکی از مهمترین اهداف برگزاری نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در شهر ˈوان ˈ ترکیه را گسترش همکاریهای اقتصادی سه کشور دانست

سومین نشست سه جانبه وزرای خارجه کشورهای ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان با شرکت ˈ محمد جواد ظریفˈ، ˈ احمد داوداوغلو ˈ و ˈ النار محمد یارف ˈ روز جمعه در شهر وان ترکیه برگزار خواهد شد.

وی گفت: ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان سه کشوری هستند که در یک منطقه جغرافیایی با اهمیت ژئوپلتیک قرار دارند و با توجه به مشترکات فراوان شایسته است که درک مشترکی در این خصوص وجود داشته باشد و برای رفاه بیشتر و ثبات منطقه، همکاریهای لازم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: اجلاس سه جانبه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان، به ما در ادامه همگرایی در منطقه ای که در آن زندگی می کنیم کمک می کند، به عبارت دیگر بخشی از سهم دیپلماسی چند جانبه در تقویت مناسبات دوستانه و همگرایی کشورهای منطقه است.

بیکدلی بیان کرد: این اجلاس دارای یک کمیته اقتصادی است که در سطح معاونان وزرای خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان تشکیل می شود و این کمیته از چهار بخش فرعی تجارت، صنعت و سرمایه گذاری، انرژی ، فرهنگ و گردشگری و حمل و نقل تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: این کمیته و کمیته های فرعی که بسرعت شکل گرفتند و جلسات آن برگزار می شود، بیانگر جهت گیری اصلی این ساختار سه جانبه برای استفاده از ظرفیتهای موجود است.

سفیر ایران در ترکیه گفت: تقویت همکاریهای اقتصادی، یکی از مهمترین اهداف این اجلاس در نظر گرفته شده است .

در اجلاس وان، موضوعات سیاسی منطقه ای ازجمله تحولات قفقاز و خاورمیانه مورد توجه قرار خواهد گرفت.

بیکدلی افزود: در این اجلاس همچنین در باره استفاده از ظرفیت بخشهای خصوصی سه کشور در گسترش روابط اقتصادی بحث و تبادل نظر خواهد شد و انتظار می رود در حاشیه این نشست، وزیر خارجه ایران در دیدارهای دو جانبه با وزرای خارجه ترکیه و جمهوری آذربایجان، در باره موضوعات مربوط به روابط دو جانبه به گفت وگو بپردازد.

خاورم ** 230**1577
کد N179546