ناامیدی شهروندان یونانی از احزاب سیاسی این کشور

به احزاب سیاسی اعتماد ندارند,یونان

آتن - ایرنا - آخرین نظرسنجی انجام شده از وضعیت سیاسی در یونان، حاکی از ناامیدی شهروندان این کشور نسبت به احزاب سیاسی است.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، در این نظرسنجی که از سوی موسسه ˈپابلیک اشیوˈ صورت گرفته، بخش قابل توجهی از مردم بی اعتمادی خود را نسبت به احزاب این کشور اعلام کرده اند.

این نظرسنجی 2 ماه قبل از برگزاری انتخابات شوراهای شهر، استانداران و تعیین نمایندگان پارلمان اروپا صورت گرفته که براساس آن 88 درصد مردم این کشور بی اعتمادی خود را نسبت به احزاب سیاسی برای حل مشکلات کشور اعلام کرده اند.

قرار است انتخابات شوراهای شهر، استانداران، تعیین نمایندگان پارلمان یونان در پارلمان اتحادیه اروپا، 25 ماه مه (خرداد سال آینده) در این کشور برگزار شود.

در این نظرسنجی که روزنامه یونانی زبانˈ سنداکتنˈ روز پنجشنبه اقدام به انتشار آن کرد، بزرگترین احزاب این کشور از جمله حزب چپ ائتلاف (سی ریزا) دومین حزب بزرگ یونان، حزب راستگرای دمکراسی نوین و حزب سوسیالیست پاسوک موفق به جلب اعتماد مردم نشده اند.

بی اعتمادی مردم نسبت به احزاب یاد شده ناشی از بحران مالی، افزایش فقر، بیکاری، ناامنی در کشور اعلام شده است.

اروپام**2170** 1597
کد N179289