در هفته آتی در کمیسیون صنایع و معادن صورت می‌گیرد:

بررسی گزارش هیات‌های تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی، صنعت فولاد و شرکت ملی مس

مجلس

کمیسیون صنایع و معادن، هیات تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور و هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی مس، گزارش کارشناسان هیات تحقیق و تفحص را بررسی می‌کند

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گزارش هیات‌های تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی، شرکت ملی مس و صنعت فولاد کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جلسات هفته آتی خود به بررسی طرح اصلاح ماده 41 قانون اصلاح فصل پنجم و پاره‌ای از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع می‌پردازد.

همچنین کمیسیون صنایع و معادن به بررسی طرح ارزیابی زیست‌محیطی ایران را به عنوان کمیسیون فرعی می‌پردازد.

لازم به ذکر است، این کمیسیون هیات تحقیق و تفحص از صنعت فولاد کشور و هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی مس، گزارش کارشناسان هیات تحقیق و تفحص را بررسی می‌کند.

کد N179247