رئیس شورای شهر تهران:

تهران در ساختار تاریخی خود بنیان و پایه قرآنی دارد

سیاست داخلی

اگر شاهدیم قطب فعالیت‌های فرهنگی و هنری در دنیای معاصر شهر تهران است شاید دلیل آن به این پیشینه تاریخی باز می‌گردد. هم‌زمان با تهران شهر مقدس مشهد نیز با یک فاصله چند ساله ایجاد شد که به دور آن نیز حصار کشیده اما چنین نقلی که برای آن شهر نیز سوره‌های قرآنی قرار دادند، وجود ندارد.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: تهران در ساختار تاریخی خود بنیان و پایه‌ای قرآنی دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد مسجدجامعی در یازدهمین همایش تجلیل از بانوان قرآن پژوه ضمن تقدیر و تشکر از دست‌اندرکاران این مراسم که فعالیت آنها از یک دهه عبور کرده است، گفت: در زمانی که روستای تهران به شهر تهران تبدیل شد پیرامون آن حصاری کشیدند و بر اساس مستندات تاریخی 14 برج و دژ در اطراف آن ایجاد کرده که هر کدام از آنها یک سوره قرآن نوشتند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: اگر شاهدیم قطب فعالیت‌های فرهنگی و هنری در دنیای معاصر شهر تهران است شاید دلیل آن به این پیشینه تاریخی باز می‌گردد. هم‌زمان با تهران شهر مقدس مشهد نیز با یک فاصله چند ساله ایجاد شد که به دور آن نیز حصار کشیده اما چنین نقلی که برای آن شهر نیز سوره‌های قرآنی قرار دادند، وجود ندارد.

وی ابراز امیدواری کرد که در طول چند سال آینده با توجه به اینکه تهران پایگاه فعالیت‌های قرآنی شده است، بتوان در این شهر کتابخانه تخصصی قرآن دائر و افراد بتوانند استفاده بهینه‌تری کنند.

کد N179168