برای پاسخ به سوال 2 نماینده؛

ربیعی به کمیسیون اجتماعی مجلس می‌رود

مجلس

اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای لایحه یک فوریتی تمهید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را بررسی می‌کنند./ دیگر دستورکار کمیسیون اجتماعهی، بررسی طرح تعیین تکلیف دوره‌های آموزشی بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

علی ربیعی برای پاسخگویی به سوالات 2 تن از نمایندگان در جلسه هفته آتی کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ای لایحه یک فوریتی تمهید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را بررسی می‌کنند.

دیگر دستور کار کمیسیون اجتماعی، بررسی طرح تعیین تکلیف دوره‌های آموزشی بهورزان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به منظور پاسخگویی به سوالات غلامرضا اسداللهی و محمدرضا پورابراهیمی نمایندگان تربت جام و کرمان در جلسه روز سه‌شنبه 27 به کمیسیون اجتماعی حاضر می شود.

 

کد N179051