اد میلیبند:

حزب کارگر مخالف خروج انگلیس از اتحادیه اروپا است

آمریکا اروپا

رهبر حزب اپوزیسیون انگلیس مخالفت خود را با برگزاری همه پرسی وعده داده شده از سوی نخست وزیر برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، یک سال پس از وعده برگزاری همه پرسی از سوی "دیوید کامرون" برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، رهبران اپوزیسیون این کشور با شعارهایی در مخالفت با این طرح وارد کارزار انتخاباتی شده اند.

نخست وزیر انگلیس وعده داده در صورتی که حزبش مجددا در انتخابات سال 2015 حائز اکثریت آرا شود، طرح همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را تا سال 2017 به اجرا می گذارد. "اد میلیبند" رهبر حزب کارگر انگلیس در نخستین واکنش رسمی خود به این طرح تاکید کرد: در سال 2017 همه پرسی برای خروج از اتحادیه اروپا در کار نخواهد بود.

به گفته وی حزب کارگر تنها در صورتی موافق برگزاری همه پرسی است که طبق معاهده ای جدید انگلیس بخواهد قدرت بیشتری به بروکسل واگذار کند. این در حالی است که در صورت پیروزی مجدد حزب کامرون، اتحادیه اروپا باید خود را برای دادن امتیازات بیشتر به انگلیس و یا خروج این کشور از این اتحادیه آماده کند.

با این اظهارات میلیبند اکنون به گزینه دلخواه آلمان، فرانسه و کمیسیون اروپایی تبدیل شده است. چرا که از نظر آنها اصلاحات مورد نظر کامرون تنش ها و هزینه های فراوانی را به اتحادیه اروپا تحمیل می کند. میلیبند اعلام کرده در صورت پیروزی در انتخابات پارلمانی پیش رو، حزب وی بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم تمرکز خواهد کرد. به گفته وی اولویت حزب کارگر مقابله با بحران هزینه های زندگی و نه صرف وقت برای رویارویی با اتحادیه اروپا خواهد بود.