در کمیسیون تدوین آیین‌نامه بررسی می‌شود؛

بررسی طرح‌های اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس

مجلس,کمیسیون تدوین آیین‌نامه

اعضای این کمیسیون مباحث دیگری مرتبط با اصلاح آیین‌نامه داخلی را در دستور کار جلسه هفته آینده خود دارند.

طرح‌های اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسات هفته آینده کمیسیون تدوین آیین‌نامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در جلسه هفته آینده خود طی جلسه‌ای ماده 7 طرح وضعیت و لغو عضویت نمایندگان در برخی از شوراهای عالی، مجامع و... جهت اصلاح حسب تصمیم صحن را مورد بررسی قرار می‌دهد.

این کمیسیون در همچنین طرح استفساریه ماده 76 قانون آیین‌نامه داخلی و همچنین طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس را مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌‌دهد.

لازم به ذکر است که اعضای این کمیسیون مباحث دیگری مرتبط با اصلاح آیین‌نامه داخلی را در دستور کار جلسه هفته آینده خود دارند.

کد N178916