بانک مرکزی اسپانیا از خطر تورم پایین در این کشور هشدار داد

اسپانیا,بدهی عمومی

مادرید- ایرنا- ˈلوییس ماریا لیندهˈ رئیس بانک مرکزی اسپانیا گفت که روند اقتصاد کشور تغییر یافته، اما اسپانیا با خطراتی نظیر تورم پایین روبه رو است و این، خطری برای مشکل مهم بدهی عمومی و خصوصی قلمداد می شود .

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری افه، لینده روز چهارشنبه در کنفرانسی در مادرید اذعان کرد که ˈبدش نمی آیدˈ که تورم در حوزه یورو ، ˈکمی ˈ افزایش یابد و اشاره کرد که اسپانیا دور از هدف تورم دو درصدی بانک مرکزی اروپا قرار دارد هرچند که ابراز امیدواری می کند که تورم کشور در پایان سال جاری بین 4/0 یا 5/0درصد باشد .

وی ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از مشکلات اصلی اقتصاد اسپانیا، سطح بالای بدهی عمومی و خصوصی کشور است. یک تورم پایین می تواند روند به تحرک در آوردن چرخ اقتصادی را دشوار کند .

لینده در این زمینه افزود: این امر به این دلیل است که هنگامی که قیمت ها افزایش می یابند، با گذشت زمان، وزن بدهی ها کم می شود و مبلغ بدهی ارزش خود را از دست می دهد، اما اگر تورم پایین باشد، ارزش بدهی ها افزایش می یابد.

به رغم این ابهامات، لینده محاسبه کرد که تولیدات ناخالص داخلی اسپانیا در سال جاری به یک درصد افزایش خواهد یافت و از اکنون به بعد، پیش بینی های بانک مرکزی اسپانیا به جای سالانه، سه ماهه خواهد بود .

به عقیده رئیس بانک مرکزی، اقتصاد اسپانیا نیاز به حفظ مسیر اصلاحات دارد و در این زمینه اصلاحات انجام گرفته شده در زمینه های کاری یا بازنشستگی ˈخوب و درستˈ هستند، هرچند که ˈهیچ چیز در این زندگی خیلی خوب نیستˈ و چیزهایی وجود دارند که می شود آنها را ˈ بهترˈ کرد .

در رابطه با مسائل مالی نیز رئیس بانک مرکزی اسپانیا تاکید کرد که بهبود اقتصادی افزون بر تقاضا ها، شاخص های اصلی و مهم برای اینکه جریان پول فعال شود، است .

وی همچنین گفت که بهبودی که ریسک خطر اقتصادی اسپانیا داشته، متعادل است و به رغم این که ممکن است که نوساناتی پیش آید، سطح آن تثبیت خواهد ماند .

اروپام **1234**1144
کد N178738