دیدارهای هیات پارلمانی ایران در حاشیه نشست بین المجالس سازمان ملل

سازمان ملل

نیویورک،ایرنا- هیات پارلمانی کشورمان که برای شرکت در نشست بین المجالس سازمان ملل در نیویورک به سر می برد روز چهارشنبه بطور جداگانه با معاون مجلس سنای ایتالیا و وزیر امور زنان و کودکان اندونزی و نمایندگان مجالس مکزیک، اندونزی، سودان و گامبیا دیدار کردند.

به گزارش ایرنا دکتر لاله افتخاری و دکتر حلیمه عالی درحاشیه نشست بین المجالس در نیوریورک با معاون مجلس سنای ایتالیا و سه نماینده مجلس آن کشور دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار مباحث مختلفی همچون وضعیت زنان در جمهوری اسلامی ایران و پیشرفت های صورت گرفته دراین زمینه طی سه دهه گذشته مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

در این دیدار دکتر لاله افتخاری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، بر اهمیت قوانین جدید درخصوص حقوق خانواده و زنان تاکید کرده و افزود در جمهوری اسلامی ایران نهاد خانواده از اهمیت والایی برخوردار بوده و آموزش جایگاه ویژه ای برای زنان دارد بطوریکه بیش از 60درصد ظرفیت دانشگاه ها را زنان بخود اختصاص داده اند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض همه جانبه علیه زنان نپیوسته است تاکید کرد که قوانین اسلامی بشکل کامل تری نسبت به مفاد این کنوانسیون مسئله تبعیض علیه زنان را تضمین می کند و ما نیازی به این کنوانسیون نداریم ضمنا کشورهای دیگری همچون آمریکا نیز به این کنوانسیون نپیوسته اند.

هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران همچنین با وزیر امور زنان و کودکان اندونزی و نیز نمایندگان پارلمان های مکزیک، اندونزی، سودان و گامبیا بطور جداگانه دیدار و درخصوص وضعیت زنان در کشورهای درحال توسعه و از جمله وضعیت زنان در کشورهای اسلامی گفتگو کردند.

هیات پارلمانی کشورمان چهارشنبه شب به وقت محلی، نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد.

اروپام 1908
کد N178623