حلیمه عالی اقدامات مجلس شورای اسلامی درخصوص حمایت از حقوق زنان را تشریح کرد

سازمان ملل

نیویورک،ایرنا- حلیمه عالی، نماینده مجلس شورای اسلامی که در نشست زنان سازمان ملل با تاکید بر اینکه حقوق زن و مرد در اسلام مساوی است اقدامات مجلس شورای اسلامی برای حمایت از حقوق زنان در کشور را برای هیات های بین المللی تشریح کرد.

به گزارش ایرنا دکتر حمیده عالی که روز چهارشنبه در سازمان ملل سخنرانی می کرد گفت: قوانین جمهوری اسلامی توجه ویژه ای به آزادی و کرامت شهروندان اعم از زن و مرد دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس بند 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف به حفظ حقوق زن و مرد در همه ابعاد زندگی می باشد.

ˈمجلس ایران با توجه به نیازهای جامعه و در نظر گرفتن شرایط بومی اقدامات لازم در این خصوص را انجام می دهد که از جمله آن کاربست ابزارهای نظارتی و تصویب قوانین از جمله قانون جامع حقوق و مسولیت زنان و بند 230 در برنامه توسعه پنج ساله بوده است.ˈ

دکتر عالی در سخنان خود تاکید کرد که برای تحقق اهداف مربوط به حقوق زنان باید به نیازهای زن و مرد بر اساس ظرفیت آن ها و باورهای مذهبی توجه شده و نیازهای جامعه در توصیب قوانین جامع مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین خواستار ایجاد شبکه میان پارلمان برای زنانی شد و گفت ضروری است که از حقوق زنان بویژه در مناطق تحت اشغال خارجی حمایت ویژه شود.

اروپام 2251 **1908
کد N178616