9176283142

بان کی مون سوریه را بزرگترین بحران امنیتی و انسانی جهان خواند

بان کی مون

نیویورک، ایرنا -دبیر کل سازمان ملل با ابراز تاسف از ناتوانی جامعه بین الملل در حل بحران سوریه گفت : سوریها در آستانه چهارمین سال جنگ های داخلی در این کشور با بزرگترین بحران امنیتی و انسانی جهان روبرو هستند.

به گزارش ایرنا بان کی مون با صدور بیانیه ای که توسط سخنگوی وی قرائت شد، با بیان این که تظاهرات صلح طلبانه سه سال پیش مردم سوریه اکنون به بزرگترین بحران انسانی در جهان تبدیل شده است، اظهار داشت هرروز صد ها نفر از مردم این کشور جان خود را از دست می دهند.

وی بار دیگریاد آور شد که ادامه درگیریهای سبعانه در این کشور تاکنون بیش از صد و 30 هزار کشته بجای گذاشته و میلیون ها نفر از مردم این کشور را آواره کرده است.

دبیرکل سازمان ملل بدون اشاره به منابع تولید و ارسال این سلاح ها به ورود بی رویه سلاح های قاچاق به داخل خاک سوریه اشاره کرد و گفت که سرازیر شدن اینگونه سلاح ها بر آتش درگیری ها و خشونت های گسترده دامن می زنند.

بان کی مون اظهار داشت درآستانه چهارمین سال جنگ های ویرانگر داخلی در سوریه خشونت و سبعیت های پایان ناپذیر در این کشورعلاوه بر تلفات جانی غیر قابل تصوری که بجای گذاشته لطمات جبران ناپذیری بر گنجینه های فرهنگی آن وارد کرده است.

وی خطاب به جامعه بین المللی گفت ما نه می توانیم و نه اجازه داریم که به این بحران انسانی پشت کنیم.

دبیر کل سازمان ملل درنهایت از مسئولین دولت سوریه و گروه های مخالف خواست تا بکوشند با احترام به مسئولیت های انسانی و تاریخی خود و استفاده از خرد و روشن بینی و انعطاف پذیری بر چالش های موجود بر سرراه حل این بحران پیروز شوند.

اروپام 2253 **1908
کد N178604