معاون رییس جمهور و وزرای اندونزی و نیوزیلند درامورخانواده چالشهای جامعه زنان را بررسی کردند

سازمان ملل

نیویورک، ایرنا - معاون رییس جمهور در امور زنان در ادامه ملاقات های فشرده ورایزنی های خود با مقام های سایر کشورها به منظورهمکاریهای سازنده در بحث توانمند سازی جامعه زنان وارتقا منزلت اجتماعی آنان در کنار آموزش های شغلی و بهداشتی با وزرای اندونزی و نییوزیلند در امور زنان و خانواده دیدار کرد.

به گزارش ایرنا شهیندخت مولاوردی که به منظور شرکت در پنجاه و هشتمین نشست کمیسیون مقام زن به نیویورک سفر کرده است، در مقر اصلی سازمان ملل با ˈلیندا آمالیا سازی کاملارˈ و ˈهان جو گووهیرˈ بحث و گفت وگو نمود.

معاون رییس جمهور و وزیر اندونزی در امور زنان و خانواده بر اجرای بیانیه جاکارتا در چهارچوب برنامه های سازمان کنفرانس اسلامی تاکید کردند.

همچنین مولاوردی در دیدار با لیندا آمالیاسازی گا ملا وزیر امور زنان و سالمندان نیوزیلند راههای همکاریهای دو جانبه را مورد بحث وبررسی قرار دادند.

این دو مقام مسوول در امور زنان و خانواده بر لزوم تبادل تجارب در حوزه های مدیریت زنان، خشونت علیه آنان ، تجارت و کار آفرینی، تسهیلات و حمایت های اجتماعی از زنان شاغل تاکید نمودند.

پنجاه و هشتمین اجلاس کمیسیون مقام زن از نوزدهم اسفند در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک گشایش یافت و تا بیست و نهم ماه جاری ادامه خواهد داشت.

نمایندگان دولت های عضو کمیسیون مقام زن، ارکان ملل متحد و سازمان های غیردولتی از تمامی نقاط جهان در این اجلاس حضور خواهند داشت.

اروپام 1908
کد N178598