تظاهرات دانشجویان در کاراکاس منجر به درگیری با نیروهای امنیتی شد

ونزوئلا,دانشجویان

مادرید- ایرنا- تظاهرات دانشجویان در کاراکاس که قصد داشتند در اعتراض به عملکرد دولت ونزوئلا از دانشگاه مرکزی تا دفتر دفاع از شهروندان تظاهرات کنند با پرتاب گاز اشک آور از سوی گارد ملی بولیواری به درگیری منجر شد.

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری اروپاپرس ، تظاهرکنندگان با پرتاب سنگ به گاز اشک اور گارد ملی پاسخ دادند و این امر موجب درگیری بین طرفین شد که چندین نفر در جریان آن مجروح و عده ای نیز دستگیر شدند .شماری از دانشجویان در منطقه ˈمونته بیوˈ شهر کاراکاس تجمع کرده بودند تا با فراخوانی فدراسیون مراکز دانشگاهی ونزوئلا و با هدف رسیدن به دفتر دفاع از شهروندان به تظاهرات بپردازند.

ˈدانیل سانچزˈ رئیس فدراسیون مراکز دانشجویی دانشگاه ˈسیمون بولیوارˈ در این مورد تصریح کرد که هدف از این تظاهرات، تقاضای استعفای ˈگابریلا رامیرزˈ رئیس این دانشگاه بود زیرا وی از ˈدولت و شکنجه ها حمایت می کندˈ.

این تظاهرات در آغاز به طور مسالمت آمیز و در میان تدابیر شدید امنیتی انجام گرفت .گارد ملی بولیواری در طول راه این اعتراضات چندین ایستگاه نگهبانی مستقر و حضور خود در بزرگراه ˈفرانسیسکو میرانداˈ یکی از مهمترین شاهراه های کاراکاس و کاخ ریاست جمهوری ˈ میرافلورسˈ را تقویت کرده بود.

اما در نزدیکی های محوطه دانشگاه ، تظاهرات به درگیری منجر شد زیرا گارد ملی بولیواری راه را به روی تظاهرکنندگان که تاکید داشتند به راه خود ادامه دهند، مسدود کرده بود.

اروپام **1234**1917
کد N178592