هاشمی:اگر من بودم درموردسبدکالااینطور عمل نمی کردم/اگرمشکلات مردم حل نشوداز شعاراعتدال خسته می شوند

آیت الله هاشمی رفسنجانی به ویژه نامه نوروزی روزنامه شرق گفت:

*(دولت) در سیاست خارجی خیلی خوب عمل کردند و در مواجهه با آنها هم خیلی مردانه می ایستند. در چینش دولت هم خوب عمل کردند، در بعضی از کارها انتظاراتی داشتم ، ولی دولت یک جمع است و شوراهای مختلفی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارد و باید بر اساس نظرات جمع عمل کنند که چنین می کنند .ممکن بود اگر من بودم به گونه ای دیگر عمل می کردم ، ولی این حق آنان است که بر اساس تفکرات خود عمل کنند.


* من اگر بودم ، برای سبد کالا اینگونه عمل نمی کردم.


*اولین چیزی که می تواند به دولت ضربه بزند این است که مقتضیات اعتدال را ندیده بگیرند بالاخره اعتدال ، مفهوم مشخصات و در عمل بروزاتی دارد که اگر انجام نشود، خیلی ضربه می زند. دومین مورد کارهای اجرایی و انتظارات مردم است که اگر برای مشکلات مردم اقدام نشود، حتی اگر اعتدال را قبول داشته باشند از حرف ها خسته می شوند چون دنبال نتیجه هستند.

 

1717

کد N178503