هاشمی:اگر من بودم درموردسبدکالااینطور عمل نمی کردم/اگرمشکلات مردم حل نشوداز شعاراعتدال خسته می شوند

آیت الله هاشمی رفسنجانی به ویژه نامه نوروزی روزنامه شرق گفت:

*(دولت) در سیاست خارجی خیلی خوب عمل کردند و در مواجهه با آنها هم خیلی مردانه می ایستند. در چینش دولت هم خوب عمل کردند، در بعضی از کارها انتظاراتی داشتم ، ولی دولت یک جمع است و شوراهای مختلفی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دارد و باید بر اساس نظرات جمع عمل کنند که چنین می کنند .ممکن بود اگر من بودم به گونه ای دیگر عمل می کردم ، ولی این حق آنان است که بر اساس تفکرات خود عمل کنند.


* من اگر بودم ، برای سبد کالا اینگونه عمل نمی کردم.


*اولین چیزی که می تواند به دولت ضربه بزند این است که مقتضیات اعتدال را ندیده بگیرند بالاخره اعتدال ، مفهوم مشخصات و در عمل بروزاتی دارد که اگر انجام نشود، خیلی ضربه می زند. دومین مورد کارهای اجرایی و انتظارات مردم است که اگر برای مشکلات مردم اقدام نشود، حتی اگر اعتدال را قبول داشته باشند از حرف ها خسته می شوند چون دنبال نتیجه هستند.

 

1717

کد N178503

وبگردی