درخواست گروه هفت از روسیه

واحد مرکزی خبر نوشت:

سران گروه هفت متشکل از کشورهای انگلیس ، کانادا ، فرانسه ، آلمان ، ژاپن ؛ ایتالیا و آمریکا و نیز سران شورای اروپا و کمیسیون اروپا از روسیه خواستند همه تلاش هایش را برای تغییر وضعیت کریمه کنار گذارد.

سران گروه هفت در بیانیه مشترکی که چهارشنبه منتشر شد اعلام کردند روسیه در صورت ادامه این روند ، با تحریم روبه رو خواهد شد.
امضا کنندگان این بیانیه ، ادعاهای غرب درباره برگزاری همه پرسی درباره خودمختاری را که قرار است یکشنبه آینده برگزار شود تکرار کردند و آن را رخنه ای عمیق خواندند که هیچ دلیل اخلاقی ندارد زیرا با حضور نیروهای نظامی روسیه در منطقه ، برگزار می شود.
در این بیانیه همچنین آمده است برگزاری همه پرسی هیچ تاثیر قانونی ندارد و نمی توان نتیجه آن را به رسمیت شناخت؛ این همه پرسی ، نقض توافق های دو جانبه و بین المللی و منشور سازمان ملل متحد است و با قوانینی که حافظ یکپارچگی و اتحاد همه ملل است در تضاد می باشد.
در این بیانیه همچنین از مسکو خواسته شده است به تلاش برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای بحران کنونی اوکراین ادامه دهد.
به گزارش ایتارتاس ، سران گروه هفت همچنین اعلام کردند : ما همچنین تصمیم خود مبنی بر تعلیق هرگونه فعالیت مرتبط با آماده سازی نشست گروه هشت در سوچی تا زمان تغییر وضع کنونی را به فدراسیون روسیه یادآور می شویم.

4949

کد N178450