شلیک 90 موشک در عملیات "شکستن سکوت" گردانهای قدس به سرزمین های اشغالی

آفریقا و خاورمیانه

گردانهای قدس با نامگذاری عملیات موشکباران فلسطین اشغالی به نام عملیات "شکست سکوت" از شلیک نود موشک به سرزمین های اشغالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، آویگدور لیبرمن مدعی شد: ساکنان جنوب(شهرک نشینان صهیونیست) نمی تواند گروگانهایی در دست خرابکاران باشند. ما در برابر شلیک موشک ساکت نخواهیم ماند و به طور نهایی این موضوع را حل می کنیم.

از سوی دیگر کانال هفت تلویزیون رژیم صهیونیستی شلیک 60 موشک از غزه  و اصابت برخی از آنها به مناطق مسکونی را تایید کرد.

این در حالی است که گردانهای قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد: هفتاد موشک به فلسطین اشغالی شلیک کرده است و نام عملیات شلیک موشک به اراضی اشغالی شکستن سکوت نامگذاری شده است.

از سوی دیگر خبرنگار المیادین بیان کرد: اخبار اولیه ای درباره حمله هوایی رژیم صهیونیستی به سکوی موشکی مقاومت در بیت حانون در شمال غزه وجود دارد.

این درحالی است که یک رسانه فلسطینی با اشاره به پایان جلسه نظامیان رژیم صهیونیستی به نقل از یک نظامی این رژیم از واکنش این رژیم ضد غزه خبر داد.

از سوی دیگر شبکه المنار به شلیک نود موشک به فلسطین اشغالی در عملیات شکست سکوت اشاره کرد.

این در حالی است که یک نظامی رژیم صهیونیستی اذعان کرد که طی دو سال گذشته شاهد چنین حمله گسترده موشکی صورت نگرفته است.