سازمان منع گسترش سلاحهای شیمیایی:

همه مقادیر گازخردل را از سوریه خارج کرده ایم

آفریقا و خاورمیانه

سازمان منع گسترش سلاحهای شیمیایی از خارج کردن همه مقادیر گاز خردل از سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، سازمان منع گسترش سلاح شیمیایی از خارج کردن همه گاز خردل از سوریه خبر داد.

در بیانیه این سازمان آمده است: 23 درصد از مواد شیمیایی درجه اول سوریه که از جمله آن همه انبارهای گاز خردل، تنها ماده کشنده ای که سوریه آن را در اختیار دارد(دیگر مواد شیمیایی دیگر در صورت ترکیب فعال خواهند بود) از سوریه خارج شده است. همچنین 55 درصد از مواد شیمیایی درجه دوم کم خطر از سوریه خارج شده است.

از سوی دیگر مایکل لوهام سخنگوی سازمان منع گسترش شیمیایی اعلام کرد: سوریه قادر نیست در موعد مقرر همه تاسیسات تولید مواد سمی را منهدم سازد.