پارلمان اروپا از تحولات ترکیه ابراز نگرانی کرد

پارلمان اروپا

آنکارا - ایرنا - پارلمان اروپا با صدور اطلاعیه ای، از تحولات اخیر در پی عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشا در ترکیه ابراز نگرانی کرد.

در پی عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشا توسط پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر ماه گذشته شماری از منتسبان به دولت ترکیه به اتهام اخذ رشوه و فساد اقتصادی بازداشت شدند که دولت آنکارا این عملیات را به جماعت گولن منتسب کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه، پارلمان اروپا همچنین تصویب قوانین جنجالی کنترل و محدودیت اینترنت و تغییر ساختار شورای عالی قضاوت و دادستان ها در مجلس ملی ترکیه را انحرافی در روند مذاکرات پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا دانست.

پارلمان اروپا در این اطلاعیه یادآور شد که ترکیه با تصویب این قوانین از معیارهای عضویت در اتحادیه اروپا منحرف شده است.

اتحادیه اروپا با اشاره به عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشا در ترکیه و برکناری شمار بسیاری از نیروهای پلیس و قوه قضاییه توسط دولت آنکارا، خواستار مداخله نکردن دولت ترکیه در امور قضایی شد.

مقام های اتحادیه اروپا پیشتر از تحولات اخیر در ترکیه ابراز نگرانی کرده بودند.

خاورم ** 230 **1010
کد N178397