اعتصاب ادارات دولتی یونان را به تعطیلی کشاند

اروپا,یونان,اتحادیه اروپا

همشهری آنلاین: مراکز دولتی یونان بر اثر اعتصاب ۲۴ ساعته کارکنان آنها از صبح روز چهارشنبه تعطیل شد.

جهان > اروپا- همشهری آنلاین:
مراکز دولتی یونان بر اثر اعتصاب ۲۴ ساعته کارکنان آنها از صبح روز چهارشنبه تعطیل شد.

به گزارش ایرنا،کارکنان ادارات دولتی، معلمین ، اساتید، کارکنان مخابرات و دیگر ادارات دولتی که از حمایت تعدادی از احزاب سیاسی، سندیکاهها و اصناف برخوردارند،با تجمع در میدان کلتمونوس واقع در مرکز شهر آتن تجمع و شعارهایی را علیه نظام سرمایه داری سردادند و سیاست دولت در قبال ساختار کاری ادارات دولتی، تعدیل و اخراج نیروی انسانی را محکوم کردند.

قرار است دولت راستگرا و محافظه کار یونان به درخواست بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا یا وام دهندگان خارجی به یونان،طرح قانون تسهیل درکاهش نیروی انسانی ادارات دولتی را به پارلمان این کشور ارایه نماید.

تظاهرکنندگان پس از تجمع و عبور از خیابان های مرکزی شهر آتن ، ابتدا بسوی وزارت اصلاحات اداری و سپس بسوی پارلمان این کشور راهپیمایی کردند.

پلیس شهر آتن از سحرگاه روز چهارشنبه خیابان های منهتی به پارلمان و مرکز شهر را مسدود و نیروی های زیادی را نیز برای کنترل نظم در سطح شهر بکار گرفت.

اتحادیه سراسری کارکنان ادارات دولتی و کارمندی (اد- دی) روز گذشته با انتشار بیانیه ای ضمن انتقاد شدید از سیاست دولت در قبال کارکنان ادارات و همراهی دولت یا نظام سرمایه داری، فردا را روز اعتصاب عمومی اعلام و از کلیه کارکنان خواسته است که به طور گسترده در تظاهرات اعتراضی روز چهارشنبه شرکت کنند.

براساس بیانیه اتحادیه سراسری کارکنان ادارات دولتی که از حمایت کارکنان بانک ها، سندیکاههای مختلف و تعدادی از احزاب سیاسی یونان برخوردار است، از صبح روز چهارشنبه برای مدت 24 ساعت تمامی کارکنان ادارات دولتی و بانک ها اعتصاب و دست از کار خواهند کشید.

در این بیانیه با انتقاد از سیاست دولت در قبال کارکنان ادارات دولتی گفته شده بود: دولت یونان همراه با بانک مرکزی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروئیکا که وام دهندگان خارجی به یونان هستند،در صدد کاهش حقوق و مزایای کارکنان و تقویت کارفرمایان هستند.

بر اساس گزارش رسانه های خبری یونان تظاهرات گسترده ای در دیگر شهرهای یونان به نشانه مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی و سیاست دولت در قبال کارکنان ادارات دولتی برگزار گردیده است.