در تبعیت از سعودی ها؛

امارات سفیر عراق را احضار کرد

آفریقا و خاورمیانه

ابوظبی در ادامه سیاستهای خود در همسویی با سعودی ها سفیر عراق را به خاطر مواضع اخیر نوری المالکی که در آن به دخالت سعودی ها و قطری ها در خشونتهای کشورش اشاره کرده بود احضار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، امارات ضمن احضار سفیر عراق در این کشور به وی به سبب مواضع اخیر نوری المالکی نخست وزیر عراق علیه سعودی ها اعتراض کرد.

انور بن محمد قرقاش وزیر دولت امارات در امور خارجه با احضار موفق مهدی عبودی سفیر عراق  ضمن تمجید از سعودی ها مدعی شد که مواضع مالکی درست نیست و مخالف ارزیابی صحیح از اوضاع منطقه درباره تروریسم است زیرا عربستان سعودی نقش بارزی در مبارزه با تروریسم ایفا کرده است!

شایان ذکر است که امارات اخیر مواضعی کاملا همسو با سعودی ها اتخاذ کرده است و بر دامنه اقدامات خود ضد اخوان المسلمین افزوده است.ابوظبی همگام با سعودی ها سفیر خود را از قطر فرا خواند. اما موضع گیری اماراتی علیه عراق و مواضع مالکی در حالی بیان می شود که دخالت سعودی ها در عراق و سوریه از گروههای تروریستی به شکل مالی و تسلیحاتی بر کسی پوشیده نیست.