صدها تن از ساکنان کریمه خانه خود را ترک کردند

اوکراین,شبه جزیره کریمه

تهران - ایرنا - رییس شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین روز چهارشنبه گفت : صدها تن از ساکنان شبه جزیره کریمه خانه خود را ترک کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از کی یف، ˈآندری پاروبیˈ به خبرنگاران گفت : صدها نفر از ساکنان کریمه خانه خود را ترک کرده اند و اگر این روند ادامه یابد تعداد مهاجران یقینا بیشتر خواهد شد.

وی افزود: اوکراین آماده حمایت از مهاجران است. ما تدابیر عینی برای پذیرایی از این مهاجران ترتیب داده ایم و می توانیم آنها را سکنی دهیم. در مجموع تاکنون 560 نفر از شبه جزیره کریمه در چند روز مختلف خانه خود را ترک کرده اند و 400 نفر از آنها وارد اوکراین شده اند. تنها در روز چهارشنبه 158 نفر شبه جزیره کریمه را ترک کرده اند که بیشتر از اقلیت مسلمان تاتار بوده اند.

تنش ها در کریمه به بدترین بحران بین شرق و غرب بعد از پایان دوران جنگ سرد تبدیل شده است، در حالیکه روسیه نیروهای خود را در شبه جزیره کریمه مستقر کرده است.

قرار است مردم کریمه روز یکشنبه با شرکت در همه پرسی نظر خود را در مورد پیوستن به روسیه اعلام کنند، اقدامی که با مخالفت کی یف و انتقاد شدید قدرت های غربی روبرو شده است.

اروپام**9157/1547
کد N178212