نماینده مردم کنگاور و هرسین :برخی مراکز تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی به دلیل کمبود بودجه تعطیل شد

خانه ملت:

برخی شکایت ها در خصوص اخراج یا ایجاد شرایط کاری منجر به ترک سازمان و تعطیلی برخی بخش های سازمان انرژی هسته ای به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسیده که کمیسیون این شکایت ها را برای بررسی بیش تر به نهادهای ذی ربط ارجاع داده است.
وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس با اشاره به انتقاد وارد شده به سازمان انرژی هسته ای مبنی بر اخراج طیفی از دانشمندان این سازمان گفت: این رفتار بر مبنای ایده فکری صحیح نیست و درست نیست که چنین مسائلی در سازمان انرژی هسته ای به وجود آید.
نماینده مردم کنگاور و هرسین در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب گفت: مدارکی به دست ما رسیده است مبنی بر این که برخی از مراکز تحقیقاتی در این سازمان به اعتبار و با استدلال نبود و کمبود بودجه تعطیل شده است که این اقدام به مصلحت کشور نیست.
احمدی هم چنین با اشاره به بحث اخراج طیفی از دانشمندان از سازمان انرژی هسته ای گفت: در جایی دیگر بحث هایی مبنی بر ایجاد شرایطی برای برخی از نیروهای متخصص در موضوع هسته ای کشور در راستای ترک سازمان توسط این نیروها طرح شده ابهامات زیادی را به دنبال دارد.
او گفت: گویا فضایی در سازمان به وجود آورده اند که موجب شده است که این افراد ناچار شده اند کار را ترک کنند یا به آن ها فضای کاری نداده اند تا خود از سر ناچاری از سازمان خارج شوند و با این اقدام برچسب اخراج را نیز از رفتار خود برداشته اند.
این نماینده مردم در مجلس با بیان این که انتقادات زیادی در این خصوص از جانب مجلس به سازمان انرژی اتمی وارد است گفت: به نظر من نهادهای مسئول در این موضوع باید بررسی های لازم را داشته باشند و نتیجه آن را به صورت شفاف به مجلس اعلام کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: برخی شکایت ها در این خصوص به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رسیده که کمیسیون این شکایت ها را برای بررسی بیش تر به نهادهای ذی ربط ارجاع داده است.

45231

 

کد N178165