رئیس جمهور اوکراین:

وارد جنگ با روسیه نمی شویم

آمریکا اروپا

رئیس جمهور موقت اوکراین گفت برای جلوگیری از جدا شدن کریمه با روسیه وارد جنگ نمی شویم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، الکساندر تورچینو رئیس جمهور موقت اوکراین اعلام کرد کشورش برای جلوگیری از جدا شدن شبه جزیره کریمه از اوکراین وارد جنگ با روسیه نخواهد شد.

وی گفت اقدام نظامی علیه روسیه در مرزهای شرقی اوکراین که واحدهای نظامی روسیه استقرار سنگینی دارند موجب سرگردانی اوکراین خواهد شد.

تورچینو گفت: ما نمی توانیم در کریمه عملیات نظامی کنیم زیرا که ما در این صورت در مرزهای شرقی بی پناه خواهیم ماند و حمایتی از اوکراین نخواهد شد.

وی در ادامه گفت: آنها می خواهند ما را تحریک به اقدام نظامی کنند اما ما در سناریوی نوشته شده کرملین بازی نخواهیم کرد.

رئیس جمهور اوکراین رفراندوم جدا شدن کریمه از اوکراین را شرم آور خوانده و گفت: نتایج این رفراندوم در کاخ کرملین تعیین خواهد شد.