عیادت سفیر ایران در عراق از آیت الله آصفی

سیاست خارجی

سفیر ایران در عراق با حضور در شهر نجف از آیت الله آصفی نماینده رهبر انقلاب عیادت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن دانایی فر سفیر ایران در عراق با سفر به شهر نجف اشرف از آیت الله آصفی نماینده مقام معظم رهبری عیادت کرد.

آیت الله آصفی در این دیدار از تمام کسانی که در جریان مداوایش و انجام عمل جراحی در بیمارستان تهران همت گماردند تشکر و قدردانی کرد.

نوری مالکی نخست وزیر عراق نیز پیشتر از آیت الله آصفی عیادت به عمل آورده بود.