گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه

مرکز پژوهش های مجلس

تهران-ایرنا-مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را درباره لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال توسعه منتشر کرد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که دولت به منظور ایجاد تسهیلات مناسب در روابط اقتصادی بین کشورهای عضو گروه «دی – هشت » و نیز ارتقای سطح همکاری های چند جانبه و تحکیم مناسبات میان کشورهای مربوطه، توسعه تجارت درون گروهی و انسجام بخشیدن به آن طی یک موافقتنامه تجارت ترجیحی بین اعضای «دی – هشت»، لایحه ای تقدیم مجلس کرده، در گزارش خود آورده است: گزارش حاصر به بررسی ابعاد مختلف و عمدتا اقتصادی این لایحه می پردازد.

در این گزارش ابتدا به نحوه تعامل تجاری کشورهای «دی – هشت » و تجزیه وتحلیل مقایسه ای وضعیت صادرات و واردات با یکدیگر اشاره می شود. سپس بندهای مفاد لایحه مورد بررسی قرار می گیرند. علی رغم اینکه این لایحه دارای برخی ایرادهای اساسی است ولی پیشنهاد می شود لایحه فوق با انجام بعضی اصلاحات و تقویت بندهای تعهد کشورها به انجام مبادله با یکدیگر به خصوص جمهوری اسلامی ایران ، تصویب شود.

در ادامه گزارش مذکور آمده است: نکته مثبتی که در موافقتنامه «دی – هشت» نهفته تعامل ایران با کشورهای عضوWTO است. «دی – هشت» می تواند نقطه عطف و تمرینی برای پیوستن به WTO تلقی شود، به شرط آنکه محدودیت های مقداری و سهمیه ای رفع شوند و بخش های مختلف اقتصادی ، به خصوص صنایع ما آمادگی لازم را از پیش کسب کرده باشند. پذیرفتن این منشور به معنای قطع تدریجی حمایت ها بوده و پیوستن به قراردادهای بزرگ تر تجاری را تسهیل می سازد.

همچنین با پذیرش این منشور نقاط ضعف و قوت صنایع و تولیدات داخلی کشور نیز مشخص خواهند شد و بدین ترتیب با کاهش ابزارهای حمایتی برای پیوستن به WTO، مشکلات کمتری وجود خواهند داشت.

سیام**9121**1535
کد N177942