یک مقام وزارت خارجه:

هموطنان در سفر به کردستان عراق به قوانین و مقررات این منطقه توجه کنند

سیاست خارجی

سید کاظم سجادی مدیرکل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه کشورمان در جریان سفر به شهرهای اربیل و سلیمانیه کردستان عراق اظهار داشت: هموطنان در سفر به کردستان عراق به قوانین و مقررات این منطقه توجه کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم سجادی در این سفر با مسوولین اقلیم کردستان عراق در خصوص مساعدت در آزادی و انتقال زندانیان ایرانی به کشور، تمدید مجوزهای اقامت ایرانیان مقیم، حمایت از تجار و رفع موانع به منظور گسترش تبادلات بازرگانی، استقبال از گردشگران ایرانی مذاکره و گفت و گو کرد.

این گزارش می افزاید: با توجه به مسائل و مشکلات پیش آمده برای برخی از ایرانیان در جریان سفر به کردستان عراق، به مسافران عازم این منطقه توصیه می شود با مراجعه به سایت www.mfa.ir وزارت امور خارجه، به عنوان تنها مرجع قابل استناد، ضمن آگاهی از مقررات و قوانین ورود و اقامت در اقلیم کردستان عراق، آنها را رعایت کنند تا دچار مشکلات و تبعات آن نشوند.