رئیس جمهوری شیلی ، نابرابری را ˈبزرگترین دشمنˈ کشور خواند

شیلی,اصلاحات

مادرید- ایرنا - ˈمیشله باشلهˈ رئیس جمهوری شیلی در نخستین سخنرانی خود پس از تحلیف هشدار داد:نابرابری ، همچنان ˈبزرگترین دشمنˈ کشور است و از شهروندان و قدرت های سیاسی شیلی می خواهم دست در دست هم با آن مبارزه کنند.

به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری اروپاپرس ، باشله چندساعت پس از اینکه در کنگره کشور واقع در شهر ˈوالپاراییسوˈ، به طور رسمی زمام قدرت در شیلی را در دست گرفت به کاخ ریاست جمهوری ˈلا مونداˈ در سانتیاگو پایتخت شیلی رفت تا در آنجا در میان هزاران تن از مردم پایتخت و همچنین همه مردم شیلی که از طریق رادیو و تلویزیون به سخنان او گوش می دادند ، صحبت کند.

باشله که در بین سالهای 2006 تا 2010 نیز رئیس جمهور شیلی بود خطاب به مردم گفت :امروز به دری وارد می شوم که چهار سال قبل از آن خارج شدم . امروز کسانی که در کنارم هستید ، چهار سال قبل در خداحافظیم مرا همراهی کرده بودید.

وی ادامه داد : من رویای کسانی که به یک ˈشیلی متفاوتˈ معتقد هستند را امکان پذیر می دانم و در این راستا ، ابراز امیدواری می کنم که هنگامی که چهار سال بعد ، قدرت را ترک کردم ، یک ˈشیلی بهتریˈ وجود داشته باشد .

باشله افزود: نابرابری بزرگترین دشمنی است که این کشور آمریکای جنوبی باید با آن روبرو شود و با آن مبارزه کند.

وی ضمن دفاع از اهمیت طرح بلند پروازانه اصلاحاتی که بر روی میز دارد ، تاکید کرد :ما با هم و در کنار هم باید با نابرابری مبارزه کنیم .

باشله که خود را ˈدختر آموزش و پرورش دولتیˈ معرفی کرد ، بر نیاز انجام یک اصلاح آموزشی برای تضمین ˈخدمات رایگان و با کیفیتˈ تاکید نمود و از سوی دیگر از انجام یک اصلاح مالیاتی برای اینکه ˈافرادی که بیشتر دارند پول بیشتری را برای رفاه همه پرداخت کنندˈ ، دفاع کرد.

رئیس جمهوری شیلی تصریح کرد : روز چهارشنبه ، نخستین شورای وزرا دولت را برگزار خواهد کرد .

به گفته رسانه های شیلیایی ، دولت در این جلسه ممکن است که تقویم اصلاحات را مورد بررسی قرار دهد.هدف باشله این است که در صد روز نخست دولتش ، بیش از 50 پیشنهاد را در زمینه های اصلاحاتی ، اجتماعی و تغییر قانون اساسی را به تصویب برساند .

اروپام **1234**1547
کد N177631