برکناری منتسبان به جماعت گولن در ترکیه به نهادهای اقتصادی رسید

جماعت نور,گولن

آنکارا- ایرنا- دولت ترکیه تحقیقات برای شناسایی و پاک سازی عاملان جماعت ˈگولنˈ در نهادهای مهم اقتصادی ترکیه را آغاز کرده است.

روزنامه ˈتقویمˈ چاپ ترکیه امروز نوشت که در راستای این تحقیقات، شورای نظارت و بازرسی بانک ها، شورای بازار سرمایه ترکیه و بانک مرکزی و برخی دیگر از نهادهای اقتصادی مورد بررسی بازرسان قرار گرفته اند.

به نوشته این روزنامه، در گزارش ارائه شده به ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه بر ضرورت برکناری های گسترده در نهادهای اقتصادی ترکیه تاکید شده است.

بنا براین گزارش، استخدام نیروی جدید در نهادهای مهم اقتصادی ترکیه پس از این با هماهنگی نهاد نخست وزیری صورت خواهد گرفت.

در پی آغاز عملیات پلیس و دادستانی استانبول برای دستگیری عاملان فساد مالی و ارتشاء در 26 آذرماه گذشته که منجر به دستگیری شماری از منتسبان به دولت ترکیه شد ، مقامات دولتی جماعت گولن را مسوول این عملیات دانستند.

دولت ترکیه در پی این عملیات، پاک سازی گسترده ای را در نیروهای پلیس و قوه قضاییه این کشور صورت داد.

در این پاک سازی ها هزاران نفر از نیروهای پلیس و قوه قضاییه از کاربرکنار شدند.

خاورم ** 2012 ** 230 *1446
کد N177497