درجلسه امروز مجلس؛

گزارش تفریغ بودجه سال۱۳۹۱ در صحن علنی مجلس قرائت شد

مجلس

رئیس سازمان دیوان محاسبات کشور با حضور در جلسه مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر درجلسه علني روز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي گزارش تفريغ بودجه سال 91 از سوي امير حسين رحيمي رييس ديوان محاسبات قرائت شد.

 بر اساس این گزارش، بودجه سال 1391 کل کشور از حیث منابع بالغ بر پنج میلیون و ششصد و شصـت و پنج هزار و شـشصد و هجده میلیـارد و سی و پنـج میلیـون ریال و از حیث مصارف بالغ برپنج میلیون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده میلیارد و سی و پنج میلیون ریال است.

متن كامل گزارش را اينجا بخوانيد